Makaleler

Çocuğun Üçüncü Ebeveyni

Anne babaların tutumlarının yaşam boyu çocukları üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları bilinir. Ebeveyn olmak ciddi sorumluluk içerir. Bir çocuğun hem duygusal hem fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak bilgi ve farkındalık gerektirir.

Çocuğu zaman okuruz, anne- baba olarak üstümüze düşen görev çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu ihtiyaçlar kimi zaman fiziksel kimi zaman ise duygusal ihtiyaçlardır. Karşılanmamış ihtiyaçlar yetişkinlik yaşantısında çocuğun tutum ve davranışlarını yönlendirir. Örneğin sevilme ihtiyacı yeterince karşılanmamış çocuklarda değersizlik algısı oluşabilir. Anne- Babanın tutumu onun hayata karşı tutumunda belirleyici rol oynar. Çocuk ile kurduğunuz iletişim onu hayata hazırlar. Etkili iletişim stratejileri çocukta sorumluluk alma becerilerini geliştirir, özgüvenini destekler.  Aşırı otoriter tutumlar ise çocuğun benlik gelişimi sekteye uğratır. Bu çocuklar karar almakta, aldıkları kararları uygulamada sorun yaşarlar.

İhtiyaçları karşılanmış, sevgi ve şefkat ile büyümüş çocuklar hayata karşı daha iyimserken, temel duygusal ve fiziksel gereksinimleri karşılanmamış çocuklar hayata karşı daha agresif ve güvensiz bir tutum geliştirirler.

Çocukların yetişkinlik dönemlerinde gözlenen bir başka davranış örüntüsü de anne ve babasın ilişki biçimdir. Ebeveyn olarak ilişkiniz çocuğun yaşamına doğrudan etki eder. Çocuk bir davranışı önce gözlemler sonra uygular. İlişki kurma biçiminde çocukla kurduğunuz ilişki kadar eşinizle kurduğunuz ilişkide etkilidir.

Nasıl mı?

Aile içinde iletişim biçiminiz nasılsa çocuk bu iletişim biçimini içselleştirir. Kendi ilişkilerinde de bu iletişimi kullanır. Anne-Baba çatışmayı sağlıklı yollardan çözüyorsa çocuk bu çatışma çözme stillerini kendi ilişkilerine yansıtır. Eğer anne-babalar, çatışma esnasında birbirlerine düşmanca ve saldırganca davranıyorlarsa, çocuk saldırganlığı, anlaşmazlıkların çözümünde kabul edilebilir bir yol olarak öğrenir. Direkt olarak çocuk şiddete maruz kalmasa bile şiddeti olağanlaştırır. Akran ilişkilerinde de şiddeti normal gördüğünden dolayı kullanması kaçınılmaz olur.

Çocuğun anne baba ilişkisini olumlu algılaması, kendini güvende hissetmesine neden olur.  Sık sık yıkıcı tartışmaların olduğu ortamda çocuğun güven algısı yıkılır. Bu da ilişki kurma ve bir ilişkiyi yürütme becerilerini etkiler.

Aile içi ilişkilerde aldatma ve sadakatsizliğe şahit olmuş çocuk ilişkiler içinde kendini güvende hissetmekte zorlanabilir. Bu güvensizlik algısı onun ilişki kurma biçimi ve ilişki içindeki tutumlarına doğrudan etki eder. Partnerine yapış kalma, onsuz bir şey yapamama, ilişki içinde sağlıklı sınırlara koyamama gibi sorunlar yetişkin hayatında davranış paterni haline gelebilir.

Çocuğunuzla sağlıklı ilişkiler kurmanız, bu ilişki içinde onun ihtiyaçlarını karşılamanız önemlidir fakat yeterli değildir. Aile ilişkilerinin de sağlıklı olması çocuğun sağlıklı gelişebilmesi, sağlıklı ve rasyonel mekanizmalar geliştirebilmesinde etkendir.

Çocuklar sevilmeyi de sevmeyi de ilişki içinde öğrenir. Bir ailenin çocuğuna bırakacağı en büyük miras sevebilme becerisidir. Bu beceriye sahip olan çocuk önce kendini seveceğinden dolayı karşılaşacağı her zorluk ile daha kolay baş edebilecektir. Elbette ilişkiler içinde çatışmalar kaçınılmazdır. Önemli olan bu çatışmaları nasıl çözdüğünüzdür.

Özet olarak, çocuğun üçüncü ebeveyni anne babasının evliliğidir. Bireysel olarak çocuklarınız ile iletişiminize ne dikkat ediyorsanız, eş ile olan ilişkilerinizde de o kadar dikkatli olmalısınız. Sorunları yapıcı bir şekilde çözmeli, çocuğa bu anlamda rol model olmalısınız. Sağlıklı iletişim, sağlıklı ve huzurlu ve güvenli aile ortamını getirir.

 

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

değişim

Değişim

Bilinmeyen her şey insan için, içinde tedirginlik barındır. Bu her konu da böyledir. Bilmediğiniz bir denizde yüzmek, …

Çift Terapisinde Yeni Bir Bakış “İmago”

Çift terapisi kültürü ülkemize 80 li yıllardan itibaren yerleşmeye başlamış son yıllarda üzerinde ciddi araştırmalar …

iliski

Savaş Alanına Dönmüş İlişkiler

Çıkarlarına ters düşmediği sürece birini sevmek çok kolay peki ya çatışma olduğunda… İlişkiler ne kadar …